Selecteer pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie
Inhoudsopgave
Omvang
conclusie
Herroeping
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Leverings- en verzendvoorwaarden
Eigendomsvoorbehoud
Mängelhaftung (Gewährleistung)
Einlösung von Aktionsgutscheinen
Toepasselijk recht
jurisdictie
Code of Conduct
Alternatieve geschillenbeslechting

1) Scope
1.1 Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") van RelaxoPet GmbH (hierna: "verkoper") zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen, de voorwaarden van de verkoper in een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper Online winkel presenteert weergegeven goederen. Hierbij wordt de opname van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk van hem kunnen worden toegerekend. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die handelt in de uitvoering van een juridische transactie in de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

2) Conclusie
2.1 De productomschrijvingen in de online winkel van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod door de klant te doen.

2.2 De klant kan de aanbieding indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de verkoper. In dit geval, nadat de klant de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit, dient de klant een juridisch bindende contractaanbieding in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen. Bovendien kan de klant de aanbieding ook telefonisch, per fax, per e-mail, per post of via een online contactformulier aan de verkoper voorleggen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

door toezending van de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling of een orderbevestiging schriftelijk (per fax of e-mail), en de omvang van de orderbevestiging aan de klant is relevant, of
Door de bestelde goederen aan de klant te leveren, voor zover de toegang van de goederen naar de klant relevant is, of
door na de levering van zijn bestelling, instrueert hij de klant te betalen.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots start am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, dus vergulde sterften als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Als u kiest voor de betaalmethode "PayPal Express" verwerking van betalingen via de betalingsdienst PayPal plaatsvindt (Europe) S.à.rl & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de toepassing van PayPal gebruikersovereenkomst, verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant niet beschikt over een PayPal-rekening - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening , verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betalingsmethode kiest, verliet hij met de knoppen op hetzelfde moment het bestelproces finale en een betalingsopdracht aan PayPal. In dit geval is de verkoper erkent de aanvaarding van het aanbod voor de klant in de tijd waarin de klant activeert door op de knoppen het bestelproces het sluiten van het betalingsproces.

2.5 Als u kiest voor de betaalmethode "Amazon Payments", verwerking van betalingen via de payment service provider Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de toepassing van de Amazon Payments Europe User Agreement, te vinden op https: / /payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode kiest, verliet hij met de knoppen op hetzelfde moment het bestelproces finale en een betalingsopdracht op Amazon. In dit geval is de verkoper erkent de aanvaarding van het aanbod voor de klant in de tijd waarin de klant activeert door op de knoppen het bestelproces het sluiten van het betalingsproces.

In de 2.6 in te dienen een bod doen op het online bestelformulier van de verkoper van het contract zal worden ingediend door de verkoper en de klant na het verzenden van zijn bestelling, samen met deze Algemene Voorwaarden schriftelijk (bv. Als e-mail, fax of brief). Daarnaast is het verdrag tekst op de website van de verkoper is gearchiveerd en kan kosteloos worden geopend vanuit de klant van het wachtwoord beveiligde klantrekening, met vermelding van de login-gegevens, tenzij de klant een rekening in de online winkel van de verkoper heeft gemaakt voordat hij zijn bestelling verstuurt.

2.7 Voordat de bestelling op het online bestelformulier van de verkoper wordt geplaatst, kan de klant mogelijke typefouten herkennen door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan daarbij de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij klikt op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.9 De orderverwerking en het contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de e-mails die door de verkoper zijn verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de orderverwerking, kunnen worden afgeleverd.

3) Terugtrekking
3.1-consumenten hebben in principe recht op een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is het gevolg van het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betaling
4.1 Tenzij de productbeschrijving van de verkoper anders aangeeft, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke btw. Indien nodig worden extra leverings- en verzendkosten apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie (s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.3 Als vooruitbetaling via bankoverschrijving wordt overeengekomen, is de betaling direct bij het sluiten van het contract verschuldigd, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.4 Bij betaling door een aanbod van Paypal de verwerking van betalingen via de betalingsdienst PayPal plaatsvindt (Europe) S.à.rl & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de toepassing van PayPal gebruikersovereenkomst, verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant niet beschikt over een PayPal-rekening - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening , verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Als u de betaalmethode "PayPal-factuur" selecteert, draagt ​​de verkoper zijn betalingsaanvraag over aan PayPal. Alvorens de opdracht van de verkoper te accepteren, voert PayPal een kredietcontrole uit met behulp van de door de klant verstrekte informatie. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betaalmethode "PayPal Rechnung" te weigeren in geval van een negatief onderzoeksresultaat. Als de betaalmethode "PayPal-rekening" door Paypal wordt goedgekeurd, moet de klant de factuur binnen 30 dagen betalen na ontvangst van goederen naar PayPal, mits er geen andere betaling wordt gegeven aan hem door PayPal. In dit geval kan hij alleen aan PayPal betalen met een schuldafgevend effect. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, zelfs in het geval van het toewijzen van claims. Bijvoorbeeld voor de goederen, bezorgtijd, verzending, retouren, klachten, intrekkingsverklaringen en verzendingen of tegoeden. Daarnaast zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de factuuraankoop van PayPal beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

5) Verzendkosten
5.1 De levering van goederen gebeurt per post op het afleveradres dat door de klant is opgegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bezorgadres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Voor goederen die per transporteur worden geleverd, de levering is "vrij stoeprand", dat wil zeggen tot het dichtstbijzijnde afleveradres openbare stoep, tenzij in de scheepvaart informatie anders vermeld in de online winkel van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Stuurt de scheepvaartmaatschappij stuurde de goederen terug naar de verkoper als een levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte levering. Dit geldt niet als de klant een aandoening die heeft geleid tot de onmogelijkheid van de levering niet vertegenwoordigen of wanneer hij tijdelijk werd verhinderd het aanvaarden van de aangeboden dienst, tenzij de verkoper bekend zijn prestaties een redelijke tijd van tevoren gehad. Bovendien is dit niet van toepassing op de kosten van de zending, als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Voor de retourkosten geldt in geval van daadwerkelijke uitoefening door de klant van het herroepingsrecht tot de bepaling in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

5.4 Bij het afhalen van de goederen stelt de verkoper de klant per e-mail op de hoogte dat de door hem bestelde goederen gereed zijn voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen ophalen na overleg met de verkoper op het adres van de verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Eigendomsvoorbehoud
Als de verkoper vooraf van tevoren beschikt, behoudt hij de afgifte van de geleverde goederen tot volle betaling van de te betalen aankoopprijs.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 In afwijking hiervan is de verjaringstermijn voor claims voor defecten in gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant. Het verkorten van de verjaringstermijn tot een jaar is echter niet van toepassing

voor dingen die zijn gebruikt voor een constructie volgens hun gebruikelijke gebruik en die de tekortkoming hebben veroorzaakt,
voor schade en terugbetaling claims van de klant, ook
in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verborgen.
7.3 De klant wordt verzocht de bezorger van de geleverde goederen te klagen met duidelijke vervoersschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims wegens gebreken.

8) Einlösung von Aktionsgutscheinen
8.1 vouchers door de verkoper uitgegeven als onderdeel van promoties met een zekere geldigheid gratis en kan worden gekocht door de klant kan niet worden gekocht (de "Promotie Certificates") kan alleen in de online winkel van de verkoper en worden ingewisseld in de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsbieding, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking het gevolg is van de inhoud van de promotiecoupon.

8.3-promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Een latere afrekening is niet mogelijk.

8.4 Er kan slechts één actiekorting per bestelling worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Het resterende saldo wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de actievoucher onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de resterende betaalmethoden die de verkoper aanbiedt worden geselecteerd om het verschil te compenseren.

8.7 Het saldo van een actietegoedbon wordt niet in contanten of rente betaald.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher retourneert als onderdeel van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De actiekorting is overdraagbaar. De verkoper kan een bevrijdende uitwerking hebben op de respectieve eigenaar die de actievoucher in de online winkel van de verkoper inlevert. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft of grove nalatige onwetendheid heeft van de niet-aanspraak, het onvermogen om te werken of het gebrek aan vertegenwoordiging van de respectieve eigenaar.

9) Toepasselijk recht
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

10) Jurisdictie
Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde, de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is het bedrijf van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is het bedrijf van de verkoper bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van de handel van de klant of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht om de rechtbank te bellen in de vestigingsplaats van de klant.

11) Gedragscode
De verkoper heeft zich akkoord verklaard met de voorwaarden voor deelname aan het eCommerce-initiatief "Fairness in Commerce", dat kan worden bekeken op internet op http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
De verkoper heeft zich aangemeld bij het beleid voor klantrecensies van Google, die beschikbaar zijn op internet op https://support.google.com/merchants/topic/7105962.
12) Alternatieve geschillenbeslechting
12.1 De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, a denen ein Verbraucher beteiligt ist.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
[Gzd_complaints]

Onze website maakt gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over cookies en hun tegenstrijdige opties weitere Informationen

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om verkeer naar onze site te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. Onze Gelieerde Ondernemingen kunnen deze informatie samenvoegen met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die u hebt verzameld als onderdeel van uw gebruik van de Services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

sluitend