Accu-beschikbaarheid

Wij wijzen u erop dat u volgens de Duitse batterijwet verplicht bent defecte batterijen te retourneren. Deze mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden gegooid. U kunt de batterijen na gebruik in de handel of de speciaal daarvoor ontworpen inzamelpunten of gratis aanleveren

RelaxoPet GmbH

afvoeren van accu's
Stesse 11
59872 Meschede

terugkeren.

Houd er rekening mee dat de zending voldoende gefrankeerd is.

Opmerking over de afvoer van elektrische apparaten

Elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Ze moeten worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten en ophaalpunten van de gemeenten.

Opmerking bij de verpakkingsverordening

Uiteraard voldoen wij aan de verplichtingen van de VerpackVO en hebben daartoe een verantwoordelijk verwijderingsbedrijf ingeschakeld.

Met betrekking tot de verkoopverpakkingen die wij voor het eerst met goederen hebben gevuld en aan particuliere eindgebruikers hebben geleverd, is ons bedrijf toegetreden tot het landelijke terugnamesysteem van Landbell AG, Mainz, om de naleving van onze wettelijke verplichtingen onder §6 VerpackV te verzekeren

 

Meer informatie is te vinden op de Landbell AG-website