PRIVACYBELEID ONTSPANNEN

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de EU-basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO), is:

RelaxoPet GmbH Stesse 11 59872 Meschede

Je slachtoffers rechten

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen onder de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (artikel 15 DSGVO),
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (artikel 16 DSGVO),
  • Verwijderen van uw opgeslagen gegevens (artikel 17 DSGVO),
  • Beperking van gegevensverwerking, als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (artikel 18 DSGVO),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons (Art 21 DSGVO) en
  • Dataportabiliteit, op voorwaarde dat u heeft ingestemd met de gegevensverwerking of een overeenkomst met ons hebt gesloten (artikel 20 DSGVO).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst.

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met een regelgevende instantie met een klacht, zoals: B. aan de bevoegde toezichthoudende instantie van de federale staat van uw woonplaats of aan de autoriteit die voor ons verantwoordelijk is als verantwoordelijke autoriteit.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten van de niet-openbare sector is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Cookies

Type en doel van de verwerking:

Net als veel andere websites gebruiken we ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgebracht van een websiteserver naar uw harde schijf. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze websites mogelijk maken.

In geen enkel geval zullen de door ons verzamelde gegevens worden doorgegeven aan derden of een link met persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming vastgelegd.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik alstublieft de hulpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Opslagduur en gebruikte cookies:

Als u ons toestaat om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites:

Sessiecokes tijdens de toepassing

Voor zover deze cookies (ook) betrekking hebben op persoonsgegevens, zullen wij u in de volgende secties hiervan op de hoogte brengen.

U kunt uw browserinstellingen gebruiken om individuele cookies of de gehele cookie-portfolio te verwijderen. Bovendien ontvangt u van tevoren informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of hun opslag kunt blokkeren. Afhankelijk van de aanbieder van uw browser, vindt u de nodige informatie onder de volgende links:

Verlenen van betaalde diensten

Type en doel van de verwerking:

Om betaalde services te bieden, vragen we om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te voltooien.

Juridische basis:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van het contract is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO.

ontvanger:

De ontvanger van de gegevens kan een processor zijn.

Opslag tijd:

We slaan deze gegevens op in onze systemen tot de wettelijke bewaartermijnen verlopen zijn. Dit zijn over het algemeen 6- of 10-jaren om redenen van goede boekhoudkundige en belastingvereisten.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder de verstrekking van uw persoonlijke gegevens, kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze aangeboden inhoud en diensten.

Nieuwsbrief

Type en doel van de verwerking:

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u de geabonneerde nieuwsbrief per e-mail te sturen. De aanduiding van uw naam vindt plaats om u persoonlijk in de nieuwsbrief te kunnen toespreken en indien nodig te identificeren, als u gebruik wilt maken van uw rechten als getroffen persoon.

Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de vermelding van uw e-mailadres voldoende. Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gesteld van omstandigheden die relevant zijn voor de service of registratie (zoals wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanvraag daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de procedure "Dubbele opt-in". Hiertoe registreren we de volgorde van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend voor de nieuwsbrief gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

Juridische basis:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6 par. 1 lit. a DSGVO), zullen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail sturen naar uw opgegeven e-mailadres.

De toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en hun gebruik voor de nieuwsbrief kan te allen tijde met ingang van kracht voor de toekomst worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief heeft een link ernaar. Bovendien kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven voor deze intrekking van de website of ons informeren over uw intrekking via de contactoptie die wordt vermeld aan het einde van deze Privacykennisgeving.

ontvanger:

De ontvanger van de gegevens kan een processor zijn.

Opslag tijd:

De gegevens worden alleen in deze context verwerkt zolang de bijbehorende toestemming is verkregen. Daarna worden ze verwijderd.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen we u onze nieuwsbrief niet sturen zonder onze toestemming.

Contact form

Type en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Dit vereist de specificatie van een geldig e-mailadres en uw naam. Dit dient voor de toewijzing van het verzoek en het daaropvolgende beantwoorden ervan. De specificatie van verdere gegevens is optioneel.

Juridische basis:

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier is gebaseerd op een legitiem belang (Art 6 par. 1 lit. f DSGVO).

Door het contactformulier in te vullen, willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. Uw informatie wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om naar een aanbieding te vragen, vindt de verwerking plaats van de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (Art 6 par. 1 lit. b DSGVO).

ontvanger:

De ontvanger van de gegevens kan een processor zijn.

Opslag tijd:

Gegevens worden niet later dan 6 maanden na het verwerken van het verzoek verwijderd.

Als er een contractuele relatie is, zijn we volgens HGB onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen en worden uw gegevens na deze deadlines verwijderd.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, uw e-mailadres en de reden voor het verzoek meedeelt.

Gebruik van Google Analytics

Type en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn de evaluatie van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en internet, zullen andere gerelateerde diensten worden aangeboden.

Juridische basis:

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (artikel 6 par. 1 lit. a DSGVO).

ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Google als een processor. Hiervoor hebben we met Google het bijbehorende contract voor orderverwerking voltooid.

Opslag tijd:

Het verwijderen van gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, We hebben ook standaardprivacybepalingen met Google voor het gebruik van Google Analytics.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Tenzij u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: Browser toevoegen om Google Analytics uit te schakelen.

Naast of als een alternatief voor de invoegtoepassing voor browsers, kunt u voorkomen dat Google Analytics op onze pagina's wordt gevolgd door: klik op deze link, Een opt-out cookie zal op uw apparaat worden geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics deze website en deze browser in de toekomst verzamelt, zolang de cookie maar in uw browser is geïnstalleerd.

profiling:

Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het gedrag van de bezoekers van de website worden geëvalueerd en de interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel.

Scriptbibliotheken gebruiken (Google Webfonts)

Type en doel van de verwerking:

Om onze inhoud in verschillende browsers correct en grafisch weer te geven, gebruiken we 'Google Web Fonts' van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna 'Google') om lettertypen weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Juridische basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (artikel 6 par. 1 brandt een DSGVO).

ontvanger:

De aanroep van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of en zo ja voor welke doeleinden - dat de exploitant in dit geval Google gegevens verzamelt.

Opslag tijd:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de toevoeging van Google Webfonts.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy at  https://www.google.com/policies/privacy/.

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder de juiste weergave van de inhoud van standaardlettertypen kan dit echter niet mogelijk worden gemaakt.

Intrekking van toestemming:

Voor de presentatie van de inhoud wordt de JavaScript-programmeertaal regelmatig gebruikt. U kunt daarom bezwaar maken tegen gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser uit te schakelen of een integratie met JavaScript Blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Google Maps gebruiken

Type en doel van de verwerking:

Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Dit laat ons toe om u interactieve kaarten direct op de website te tonen, zodat u eenvoudig de kaartfunctie kunt gebruiken.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google kunt u dit doen de Privacykennisgeving van Google verwijderen. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het privacycentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten Vind je hier.

Juridische basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (artikel 6 par. 1 brandt een DSGVO).

ontvanger:

Door de website te bezoeken, ontvangt Google informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige subpagina van onze website. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen.

Als u in uw profiel niet aan Google wilt worden toegewezen, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden.

Opslag tijd:

We verzamelen geen persoonlijke informatie door de opname van Google Maps.

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website informatie over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript uitschakelen in uw browserinstellingen. In dit geval kunt u onze website niet of slechts gedeeltelijk gebruiken.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Tenzij u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Ingesloten YouTube-video's

Type en doel van de verwerking:

Op sommige van onze websites embedden we YouTube-video's. De respectievelijke plug-ins worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). Wanneer je een pagina bezoekt met de YouTube-invoegtoepassing, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Het vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag persoonlijk aan jou koppelen. Dit kan worden voorkomen door je vooraf af te melden bij je YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie over gebruikersgedrag verzamelen.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van uw gegevensverzameling en -verwerking via YouTube, lees het privacybeleid van de provider, waar u ook meer informatie zult vinden over uw rechten en hoe u uw privacy kunt beschermen (https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework

Juridische basis:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (artikel 6 par. 1 brandt een DSGVO).

ontvanger:

De YouTube-aanroep activeert automatisch een verbinding met Google.

Duur van opslag en intrekking van toestemming:

Iedereen die de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft uitgeschakeld, hoeft dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van YouTube-video's. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming op "YouTube" is te vinden in het privacybeleid van de provider op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Derde land overdracht:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Tenzij u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Social Plugins

Type en doel van de verwerking:

Onze websites gebruiken sociale plug-ins van de onderstaande providers. De plug-ins zijn herkenbaar aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het juiste logo.

Deze plug-ins kunnen worden gebruikt om informatie, die persoonlijke informatie kan bevatten, naar de serviceprovider te verzenden en kunnen door de serviceprovider worden gebruikt. We voorkomen het onbewust en ongewenst verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider via een 2-klikoplossing. Om een ​​gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de betreffende knop te klikken. Alleen door deze activering van de plug-in wordt de detectie van informatie en de verzending ervan naar de serviceprovider geactiveerd. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie door middel van sociale plug-ins of het gebruik ervan.

We hebben geen controle over welke gegevens een ingeschakelde plug-in verzamelt en hoe deze door de provider wordt gebruikt. Op dit moment moet worden aangenomen dat een directe verbinding met de diensten van de provider wordt uitgebreid en dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie worden verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceproviders cookies proberen te bewaren op de gebruikte computer. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende serviceprovider om te zien welke specifieke gegevens hier worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: als u tegelijkertijd bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een bepaalde pagina.

We hebben de socialemediaknoppen van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Facebook (www.facebook.com)

SSL-encryptie

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid, zoals de introductie van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over privacy, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de privacy in onze organisatie:

RelaxoPet GmbH Stesse 11 59872 Meschede

Het privacybeleid is bij de Gegevensbeschermingsverklaring-generator gemaakt door activeMind AG (versie 2018-06-22).